Minőség

A THERMHAUS a biztonság érdekében hatékony energiafelhasználást követel meg. Magas kivitelezési minőséget kíván meg minden munkafázisban: ezzel meggátolja az energiaveszteséget. A magas Thermhaus minőséget három egymásra épülő független ellenőrzési minőségbiztonsági rendszer védi.
1. lépcső - Építési kivitel:
A kivitelezést a meghatározott minőségben kizárólag a THERMHAUS KFT-nél kitanult dolgozók végezhetik. Az építésvezetés és a kontroll a tervezők és az építőmérnökök irányításával történik, akik ismerik a Thermhaus koncepciót és annak megbízásából dolgoznak.
2. lépcső - Légsűrűség mérés:
A Thermhaus végez egyedül Blower - Door levegő sűrűség méréseket különböző készültségi fokoknál.

Ezek a légsűrűségi mérések minden készültségi foknál annyiszor lesznek megismételve, amíg az előírt levegősűrűség értékét el nem érik.
3. lépcső - TÜV ellenőrzés:
A THERMHAUS-nak a TÜV-vel szerződése van, amely az építés folyamán 5 fázisban ellenőrzéseket végez. A TÜV ellenőrzések és az átvétel a következő időpontokban vannak realizálva:
Minden THERMHAUS kap egy TÜV bizonyítványt, és egy kimutatást a megfelelő minőségi kivitelezésről.